Výběrové řízení parkovací stání

10.6.2021

Pronájem parkovacích míst v rezideci Janáčkova je spustěno od 10.6.2021 formou výběrového řízení. "Pronajímatel si vyhrazuje právo pronajmout maximálně 1 parkovací stání jednomu žadateli, a to přednostně žadateli, se kterým bude uzavřena nájemní smlouva na pronájem bytu v novostavbě na ul. Janáčkova, a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit“ , přičemž termín pro podání nabídek je stanoven do 21.6.2021 včetně. Pro podání nabídky není stanoven žádný formulář, žadatel musí v nabídce pouze uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, o které parkovací stání má zájem, typ a SPZ vozidla.  Žadatel v rámci 1 nabídky může zažádat o více parkovacích stání, přičemž při vyhodnocení nabídek je nutno postupovat v souladu s výše uvedeným proloženým textem. Následně bude vyhodnocení nabídek. Při vyhodnocování nabídek v případě shodnost nabízené výše nájemného na jedno parkovací stání u více žadatelů, bude upřednostněn ten žadatel, který v rámci výběrového řízení na pronájem bytu v dané novostavbě nabídl vyšší částku nájemného za m2 započitatelné podlahové plochy bytu.

Tuto žádost můžete doručit následujícími způsoby:

  • poštou na adresu Černá louka s.r.o., Černá louka 3235, Ostrava - Moravská Ostrava, 702 00 
  • mailem na info@byty.ostrava.cz (originály si uschovejte pro případ vítězství ve výběrovém řízení)
  • osobně na Doručovací místo - Černá louka (viz. mapka v galerii), PO - PÁ od 06:00 do 17:00 hodin

Katalog parkovacích míst

Výběrové řízení parkovací stání

Zpět

Ostrava
FajnOva