Parkování - šťastné číslo 13 k pronájmu

14.9.2021

Volné parkovací místo č. 13 v rezideci Janáčkova je k pronájmu. Termín pro podání nabídek je stanoven do 22.9.2021.

"Pronajímatel si vyhrazuje právo pronajmout maximálně 1 parkovací stání jednomu žadateli, a to přednostně žadateli, se kterým bude uzavřena nájemní smlouva na pronájem bytu v novostavbě na ul. Janáčkova, a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit“. 

Pro podání nabídky není stanoven žádný formulář, žadatel musí v nabídce uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, o které parkovací stání má zájem, typ a SPZ vozidla a nabídkovou cenu (bez DPH). Následně bude provedeno vyhodnocení nabídek.

Při vyhodnocování nabídek v případě shodnost nabízené výše nájemného na jedno parkovací stání u více žadatelů, bude upřednostněn ten žadatel, který v rámci výběrového řízení na pronájem bytu v dané novostavbě nabídl vyšší částku nájemného za m2 započitatelné podlahové plochy bytu.

Tuto žádost můžete doručit následujícími způsoby:

  • poštou na adresu Černá louka s.r.o., Černá louka 3235, Ostrava - Moravská Ostrava, 702 00 
  • mailem na info@byty.ostrava.cz (originály si uschovejte pro případ vítězství ve výběrovém řízení)
  • osobně na Doručovací místo - Černá louka (viz. mapka v galerii), PO - PÁ od 06:00 do 17:00 hodin

>>> žádost o parkovací místo

Parkování - šťastné číslo 13 k pronájmu

Zpět

Ostrava
FajnOva